Политика за Поверителност

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт и обмислихте да запазите час при нас. Ние ценим вашата поверителност и се ангажираме да защитаваме личната информация, която ни предоставяте. Тази Политика за Поверителност описва как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме вашата лична информация, когато използвате нашия уебсайт запазвайки часове за технически прегледна вашия автомобил.
1. Информация относно Администратора на лични данни

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратори при обработването на Вашите лични данни:

– Наименование – „ВИТА 21“ ЕООД

– ЕИК/БУЛСТАТ – ????

– Седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. Атанас Москов 2А

– E-mail – vita21.bg@gmail.com

2. Цели на събирането на данни

Тази политика за поверителност се отнася до личните данни, които събираме от нашите клиенти, които използват нашето приложение за запазване на часове за годишен технически преглед. Ние събираме лични данни от нашите клиенти, за да можем да им предоставим услугите си:

– регистрационен номер на колата – необходим за идентификация на автомобила и за извършване на техническия преглед

– име, фамилия – необходим за идентифициране на клиента

– телефон – необходим за връзка с клиента

– имейл – необходим за изпращане на информация за предстоящия технически преглед

3. Категории лични данни

Ние събираме следните категории лични данни от нашите клиенти:

– лични данни за идентификация – име, фамилия, имейл

– данни за контакт – телефон

– данни за технически преглед – регистрационни данни на автомобила

Можем да използваме обобщени и анонимизирани данни, за да анализираме моделите на използване, да подобрим нашите услуги и да подобрим цялостното потребителско изживяване на нашия уебсайт. Тези данни не идентифицират отделни потребители.

4. Вашите права при събирането, обработването и съхраняването на личните Ви данни?

– право на достъп – право да получат информация за личните си данни, които се съхраняват от нас

– право на коригиране – право да поискат коригиране на неточни или непълни лични данни

– право на изтриване – право да поискат изтриване на личните си данни, ако те вече не са необходими за целите, за които са били събрани

– право на ограничаване на обработката – право да поискат ограничаване на обработката на личните си данни

– право на преносимост на данните – право да получат личните си данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат и да ги прехвърлят на друг администратор на данни

– право на възражение срещу обработката – право да възразят срещу обработката на личните си данни, която се основава на легитимен интерес

5. Разкриване на информация

Можем да разкрием вашата лична информация, ако това се изисква от закон, наредба или правен процес, или ако смятаме, че е необходимо, за да защитим нашите права, собственост или безопасност, или правата, собствеността или безопасността на други.

6. Технически и организационни мерки за сигурност

Ние използваме разумни мерки за сигурност, за да защитим личната информация, която ни предоставяте, срещу неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки това нито един метод за предаване през интернет или електронно съхранение не е 100% защитен и ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност. Тези мерки включват:

– опазване на достъпа до данните – достъпът до личните данни се ограничава до оторизирани лица

– редовен мониторинг на сигурността – редовно наблюдаваме сигурността на нашата система за обработка на данни

Нашият уебсайт не е насочен към лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца. Ако сте родител или настойник и смятате, че детето ви ни е предоставило лична информация без вашето съгласие, моля, свържете се с нас и ние ще предприемем стъпки да изтрием тази информация.

7. Актуализация на Политика за поверителност

Може да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време. Всички промени ще влязат в сила незабавно след публикуването на ревизираната Политика за Поверителност на нашия уебсайт. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за Поверителност, за да бъдете информирани за това как защитаваме и използваме вашата лична информация.

8. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази Политика за Поверителност или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на Контакти